Home Dijital Gazete Piyasadan haberler

Piyasadan haberler

by nnpbn

GUBRF…Şirketin Yönetim Kurulu Toplantısında; Sermaye Piyasası Kanunu’nun 31.maddesine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinin 15.maddesi ile Yönetim Kurulu’na devredilen borçlanma aracı ve kira sertifikası ihraç yetkisi uyarınca; ‘’Şirket ihtiyaçları ve piyasa koşulları gözetilerek belirlenecek uygun zaman diliminde tek seferde ya da parçalı olarak toplam 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası)’ye kadar borçlanma aracı ve/veya kira sertifikasının (yurt içinde ve/veya yurtdışında, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ihraç edilmesine, ihraç işlemleri ile ilgili yetkilendirilecek ve/veya danışmanlık hizmeti alınacak firmaların seçiminin yapılması, seçilen firmalarla sözleşme imzalanması ve ihraçla ilgili diğer tüm iş ve işlemler konusunda idarenin yetkilendirilmesine” karar verilmiştir.

KLN, KLNMA…Banka Yönetim Kurulu’nun 04.07.2022 tarihli Kararı ile Bankamız mülkiyetinde bulunan toplam 17.525.000, 00 TL muhammen bedelli 12 adet muhtelif gayrimenkulün satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı’nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Banka Yönetim Kurulu Kararında Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan “Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği”nin 6. maddesinin1-a, b, c bentlerinde ifade edilen 3 önemlilik kriterinin, satılması talep edilen gayrimenkuller için % 75 oranın altında olduğuna ilişkin tesbiti içeren Duran Varlık Satış Analizi yapılmıştır. Satılacak Varlık/Aktif Toplamı Oranı: % 0,006 Satılacak Varlık/ Ortalama Piyasa Değeri: % 0,061 Satış Karı/Faaliyet Geliri: % 0,0022

MERCN…’’Mercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye ait ‘Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, Köy Yeri Mevkii, 146 Ada, 1 nolu parsel’ mevkiindeki Mercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Hammadde Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak Kocaeli Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası doğrultusunda ÇED başvurusunu (28.06.2022) daha önce duyurmuştuk. Kocaeli Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde proje için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir.’’

HEKTS…Yönetim Kurulu tarafından 04.07.2022 tarihinde alınan karar ile; Organomineral gübre üretimine yönelik olarak kiralanan ve halihazırda gübre üretimlerine devam ettiğimiz Sarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, N19 ADANA adresindeki taşınmazın, şirket tarafından satın alınması niyeti doğrultusunda; gerekli görüşme ve işlemlere başlanılması ve bu kapsamda SPK lisanslı bir değerleme firmasına değerleme yaptırılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir. İşbu satınalım şirketin sermaye artışından elde edilecek fon ile yapılmayacak olup, şirketin kendi kaynak ve imkanları ile yapılması planlanmaktadır.

GESAN…Şirket, Başatlı Boru Profil San. ve Tic. A.Ş. ile Kocaeli ili Başiskele İlçesinde bulunan tesislerine, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5.1.c maddesi kapsamında Çatı Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda ilgili firma ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç 1.450.000, -USD’dir. (Birmilyondörtyüzellibin, Amerikan Doları) (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli 24.403.500, -TL)

KONTR….Şirketin potansiyeli yüksek teknoloji odaklı yatırım politikası çerçevesinde, günümüzde kullanımı giderek artan elektrikli araçların şarj ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapmayı planladığı “Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları” yatırımıyla ilgili olarak; 9/04/2014 tarihli ve 28986 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik” ile 15.04.2022 tarihinde duyurusu yapılan Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları Çağrısı (2022.01) kapsamında 26 ve 12 numaralı yatırım konularına yapmış olduğumuz başvurular; Değerlendirme Komisyonu tarafından ilgili Yönetmelik, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Usul ve Esasları ve Çağrı Duyurusu kapsamında değerlendirilmiş olup, a) 26 numaralı başvurunun (Bakanlıktan talep edilen toplam destek tutarı 3.510.000 TL, şarj ünitesi başına 97.500 TL ve %29,94 destek oranıyla) desteklenmesine, b) 12 numaralı başvurunun (Bakanlıktan talep edilen toplam destek tutarı 1.970.000 TL, şarj ünitesi başına 65.667 TL ve %20,16 destek oranıyla) desteklenmesine, Desteklenmesine karar verilen 66 adet şarj destek ünitesi için de şarj ünitesi başına 30.000 TL (Toplamda 1.980.000 TL) ile sınırlı olmak üzere trafo kullanımına yönelik yatırımın T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesine, karar verilmiştir. Yatırım Konusu 12: Yatırım Konusu Kapsamında Ünite Sayısı: Toplam 30 Adet Şarj Ünitesi AĞRI 5 Adet ARDAHAN 3 Adet IĞDIR 3 Adet KARS 3 Adet ERZURUM 6 Adet ARTVİN 3 Adet SERBEST BÖLGE (İstenilen Lokasyonlarda) 7 Adet Yatırım Tutarı: 16.762.964,40 TL / Desteklenen Yatırım Tutarı: 1.970.000,00 TL Yatırım Konusu 26: Yatırım Konusu Kapsamında Ünite Sayısı: Toplam 36 Adet Şarj Ünitesi KAYSERİ 13 Adet AKSARAY 6 Adet KIRŞEHİR 4 Adet NEVŞEHİR 4 Adet NİĞDE 4 Adet SERBEST BÖLGE (İstenilen Lokasyonlarda) 5 Adet Yatırım Tutarı: 13.669.137,00 TL / Desteklenen Yatırım Tutarı: 3.510.000,00 TL TOPLAM YATIRIM TUTARI: 30.432.101,4 TL TOPLAM DESTEKLENEN YATIRIM TUTARI: 7.460.000,00 TL Yatırımın toplam süresi 9 aydır.

 

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment