Home Dijital Gazete Hizmet sektöründe son durum

Hizmet sektöründe son durum

by nnpbn

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELERİ

Zaman Parite Haber Beklenti Önceki
10:55 EUR Almanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) 52,4 52,4
11:00 EUR Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) 52,8 52,8
11:30 GBP Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Haz) 53,4 53,4
13:00 GBP BoE Başkanı Bailey Konuşması    
17:00 USD Fabrika Siparişleri (Aylık) (May) 0,50% 0,30%

 

“ÖNE ÇIKANLAR”

Hizmet Sektöründe Son Durum (PMI)

Almanya, Euro Bölgesi ve İngiltere’den Hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Müdürleri Endeksi yani Hizmet PMI verisini izleyeceğiz. Öncü PMI olmaması sebebiyle varlık fiyatları üzerinde sert bir etki beklenmemektedir. Makro açıdan yorumladığımızda 50 referans aldığımız bir seviyedir. İlgili seviye üzerinde büyüyen, altında ise daralan bir ekonomi vurgusu yapılmaktadır.

 

Tabloyu dikkatlice incelediğimizde Rusya ve Avustralya referans seviyesi altında daralma bölgesinde yer almakla birlikte listenin en iyi performansı İsviçre’den gelmektedir. Son dönemde PMI tarafında gelen gerileme ile birlikte Büyüme tarafındaki endişelerin oldukça dikkat çektiği bir ortamda yeni dönemde hem İmalat hem de Hizmet sektörüne gelecek PMI verileri dikkatle takip edilmelidir. Ek olarak tradingeconomics kaynak olarak aldığımız tablodaki veri sonuçlarının bazılarının Mayıs, bazıların ise Haziran ayına denk geldiği (bakınız referans sütunu) göz ardı edilmemelidir.

PMI gölgesinde diğer haberler!

PMI verileri dışında takvim içerisinde ABD’den Fabrika Siparişleri verisi ile Londra’da Finansal İstikrar Raporu ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyecek olan BoE Başkanı Bailey’nin vereceği mesajlar önemli olacaktır. Özellikle son dönemde artan Enflasyon ile birlikte 2021 yılı sonundan itibaren faiz artırımı aksiyonunu alan BoE, yeni dönemde bu temposunu sürdürebilecek mi hususunda Başkan Bailey’den gelecek mesajlar Sterlin’li çapraz pariteler ve borsa endeksi üzerindeki olası etki sebebiyle takip edilebilir.

ŞİRKET HABERLERİ

TOASO: Basın-yayın organlarında, Stellantis ile Şirketimiz arasında yeni modeller için anlaşıldığı yönünde haberler çıkmıştır. 6 Haziran 2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmektedir. Bu kapsamda, medyaya yansıyan haber gerçekleri yansıtmamakta olup, konuyla ilgili Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek kesinleşen bir karar alınması halinde, önemli gelişmeler yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır. İşbu açıklama II-15.1 nolu Özel Durumlar Tebliği’nin 9’uncu maddesi çerçevesinde yapılmıştır.

FROTO: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak görüşe sunulan Sn. Dr. Katja Windt hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize iletilmiştir. Sn. Dr. Katja Windt Tebliğ’de 4.3.6. nolu ilkenin (d) bendinde tanımlanan “Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılması” hususuna ilişkin bağımsızlık kriterini karşılamamakla birlikte, bu durum Tebliğin 5. maddesinin 6. bendi ile getirilen, “4.3.6 numaralı ilkenin (d) bendinde belirtilen bağımsızlık kriterini, bağımsız üyelerden en az yarısının sağlaması yeterlidir” hükmü çerçevesinde değerlendirilmiş olup; ayrıca borsada işlem gören paylarında önemli seviyede yabancı yatırımcı oranı bulunan ve stratejik iki ana ortağından birisi yabancı olan Şirketimizin Yönetim Kurulu’nda yabancı bağımsız üyenin bulunmasının yatırımcılar nezdinde de önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

MGROS: Şirketimizin, ekli listede belirtilen 19 adet Migros, 15 adet Migros Jet ve 4 adet Macrocenter formatında toplam 38 satış mağazası Haziran ayı içerisinde ekte belirtilen tarihlerde hizmete açılmıştır. 30 Haziran 2022 itibariyle Şirketimizin yurtiçinde toplam mağaza sayısı 2.681’tir. Şirketimizin toplam net satış alanı 1 milyon 713 bin metrekareye ulaşmıştır.

GUBRF: ‘’Şirket ihtiyaçları ve piyasa koşulları gözetilerek belirlenecek uygun zaman diliminde tek seferde ya da parçalı olarak toplam 5.000.000.000 TL (Beş milyar Türk Lirası)’ye kadar borçlanma aracı ve/veya kira sertifikasının (yurt içinde ve/veya yurtdışında, halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin) Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ihraç edilmesine, ihraç işlemleri ile ilgili yetkilendirilecek ve/veya danışmanlık hizmeti alınacak firmaların seçiminin yapılması, seçilen firmalarla sözleşme imzalanması ve ihraçla ilgili diğer tüm iş ve işlemler konusunda idarenin yetkilendirilmesine” karar verilmiştir.

MERCN: Mercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye ait ‘Kocaeli ili, Gebze İlçesi, Tavşanlı Mahallesi, Köy Yeri Mevkii, 146 Ada, 1 nolu parsel’ mevkiindeki Mercan Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yapılması planlanan Hammadde Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak Kocaeli Valiliği’ne sunulan Proje Tanıtım Dosyası doğrultusunda ÇED başvurusunu (28.06.2022) daha önce duyurmuştuk. Kocaeli Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 04.07.2022 tarihinde proje için ‘Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir’ kararı verilmiştir.

HEKTS: Organomineral   gübre üretimine yönelik olarak kiralanan ve halihazırda gübre üretimlerine devam ettiğimiz Sarıçam İlçesi, Acıdere OSB Mahallesi, Adana Hacı Sabancı OSB, Atatürk Bulvarı, N19 ADANA adresindeki taşınmazın, şirketimiz tarafından satın alınması niyeti doğrultusunda; gerekli  görüşme ve işlemlere başlanılması ve bu kapsamda SPK lisanslı bir değerleme firmasına değerleme  yaptırılması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmiştir.

KONTR: Şirketimizin potansiyeli yüksek teknoloji odaklı yatırım politikası çerçevesinde, günümüzde kullanımı giderek artan elektrikli araçların şarj ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapmayı planladığı “Elektrikli Araçlar İçin Şarj İstasyonları” yatırımıyla ilgili olarak;  ilgili bildirim KAP’ta mevcuttur.

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

MPARK: Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 25.05.2022 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 04.07.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 33,30 TL – 33,66 TL (ağırlıklı ortalama 33,51 TL) fiyat aralığından toplam 56.146 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 04.07.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.339.413 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,6438’e ulaşmıştır.

SAHOL: Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 04.07.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 18,90 TL – 19,00 TL (ağırlıklı ortalama 18,95 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 04.07.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 54.457.028 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,6689’a ulaşmıştır.

Kaynak GCM Yatırım
Hibya Haber Ajansı

Related Posts

Leave a Comment